Heeft u interesse in deze CD. 

Bestellen:  ingevulde mail sturen naar penn@crmdeodatus.nl                                                                                                                        onder vermelding van  CD  Adoramus

  • aantal
  • naam                         
  • straat en nr.
  • postcode en plaats

Kosten inclusief verzending € 10,00 bedrag, overmaken op: Rabobank nr. NL88 RABO 0159 2423 04  t.n.v. C.R.M. Deo Datus