In december 1980 en januari 1981 werden in diverse plaatselijke streek- en kerkbladen artikelen geplaatst, waarin een oproep wordt gedaan om te trachten een regionaal mannenkoor op te richten. Er kwamen veel positieve reacties binnen, zodat er tot een oprichtingsvergadering kon worden overgegaan.

De oprichtingsvergadering werd gehouden op 4 februari 1981, er waren 21 mannen aanwezig. een voorlopig bestuur werd bestuur benoemd.

De eerste discussie was of het koor een algemene- of een christelijke signatuur zou krijgen. De meningen waren verdeeld, maar een grote meerderheid gaf de voorkeur aan een christelijk mannenkoor. De overige aanwezigen sloten zich unaniem hierbij aan. Daarna volgen een aantal zakelijke agendapunten zoals repetitieavond, oefenlocatie, repertoire, koorkleding, contributie, statuten, Kamer van Koophandel en het definitieve bestuur.

De oprichting van het Christelijk Regionaal Mannenkoor Deo Datus was een feit.

Inmiddels was de heer Harreman aangetrokken als dirigent. De eerste koorrepetitie vond plaats op 18 februari 1981 in kerkelijk centrum ’t Kruispunt te IJsselstein. Om persoonlijke redenen moest de heer Harreman het dirigeerstokje al snel weer neerleggen.

Eind mei 1981 werd de heer Carel Schulz als nieuwe dirigent begroet.

Enkele maanden na de oprichting, op 14 juni 1981, trad het koor al in de schijnwerpers. Een medewerking aan een kerkdienst in de Gereformeerde kerk te IJsselstein.

En op 17 oktober 1981 werd een grammafoonplaat opname gemaakt in de Prinsessekerk te Amsterdam met de Verenigde Christelijke Koren, waarvan Carel Schulz dirigent was.

In de eerste ledenvergadering op 16 november 1981 werd het definitieve bestuur gekozen.

De ontwikkeling van het koor verloopt in hoog tempo.

De instelling van een propagandacommissie, optreden in koorkleding, vaste begeleider, uitgave van een eigen informatieblad ”Koraal” en vele andere bezigheden. Ook het aantal optredens, medewerkingen en concerten namen toe. Waardering was er allom waar het koor optreedt, en het ledental nam toe. Vaste begeleiders waren Marion van Vliet en André van Vliet.

Eind 1984 scheidden de wegen zich van het koor en Carel. Ries van der Zouwen werd bereid gevonden om tijdelijk de directie op zich te nemen. Op 4 februari 1985 werd Gerrit Fokkema benoemd als nieuwe dirigent. Onder zijn zeer professionele leiding kreeg het koor een kwalitatieve impuls. Na ruim 22 jaar kwam er een einde aan zijn dirigentschap van Deo Datus.

Vanaf mei 2007 was Jelte Veenhoven 13 jaar de artistiek leider.  De  muzikale leiding berust sinds september 2020 bij Trio Levani.

C.R.M. Deo Datus heeft als basis een trouw ledenbestand. Zij, hun partners en donateurs zetten zich in om met elkaar naast zangplezier ook mooie activiteiten daar omheen te organiseren.

Maar de basis blijft natuurlijk het zingen met elkaar, op repetities en optredens.

Hieronder een opsomming van bijzondere momenten:

 • 1981
  • Opname grammafoonplaat ”Verenigde Christelijke Koren” in Prinsessekerk te Amsterdam.
 • 1984
  • Koorreis Rome en Unicef ”Concert of the world” met RAI-UNO tv-uitzending te Rome.
 • 1986
  • Lustrumconcert 5 jaar in theater ”De Kom” te Nieuwegein, met medewerking van de Amsterdamse Politiekapel.
  • Concert ”Unicef 40 years for children” met TROS tv-uitzending te Den Haag.
 • 1989
  • Koorreis naar Canada (met aantal koorzangers van Deo Datus).
  • Opname cd ”My Lord, what a mornin’” in Ned. Herv. kerk te Oudewater.
 • 1990
  • EO tv-opname ”Noord-Holland zingt” in Sint Bavokerk te Haarlem.
  • EO tv-opname ”Utrecht zingt” in Sint Joriskerk te Amersfoort.
 • 1991
  • Koorreis naar Parijs met optredens in “Sacré Coeur” en ”Madeleine”.
  • Dodenherdenking 4 mei in Domkerk te Utrecht.
  • Jubileumconcert 10 jaar in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein m.m.v. Marco Bakker.
 • 1992
  • Kerstconcert Grote kerk te Gorinchem m.m.v. Henk Poort.
 • 1994
  • Kooravond i.s.m. Sint-Janskoor in de Kerk van Sint-Jan de Doper te Herentals (B).
 • 1995
  • Opname cd ”King all glorious’”  i.s.m. ”De Bazuin” in Triumfatorkerk te Utrecht.
 • 1996
  • Lustrumconcert 15 jaar in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein. Kerstavonddienst in Concertgebouw te Amsterdam.
 • 1997
  • Koorreis naar Straconice en Praag (CZ)
 • 2001
  • Lustrumconcert 20 jaar in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein m.m.v. Frans Huijts.
 • 2006
  • Koorreis naar Middelburg en Serooskerke.
  • Jubileumconcert 25 jaar in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein.
 • 2008
  • Koorreis naar Grebenstein (D)
 • 2010
  • Bevrijdingsconcert i.s.m. COV IJsselstein in Sint Nicolaaskerk te IJsselstein.
  • Freundschaft concert in Sint Nicolaaskerk te IJsselstein met Männerchor 1840 Grebenstein (D).
 • 2011
  • Opname cd ”Adoramus” in Maartenskerk te Tiel.
  • Lustrumconcert 30 jaar en presentatie cd Adoramus in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein.
 • 2013
  • Voorjaarsconcert in Sint Nicolaaskerk te IJsselstein m.m.v. Noortje van Middelkoop.
  • Concert ”Songs of Praise” in Grote kerk te Dordrecht.
 • 2015
  • Voorjaarsconcert in Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein m.m.v. Dick Le Mair.
  • Koorreis naar Grebenstein (D) met optreden in Schloβ Arolsen.
 • 2016
  • Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst te IJsselstein.
 • 2017
  • Winterconcert in het Kruispunt te IJsselstein met IJsselsteinse solisten.
  • Vriendschapsconcert in Ontmoetingskerk te IJsselstein met Männerchor 1840 Grebenstein (D).
  • Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst te IJsselstein.
 • 2018
  • Passiecompositie Via Crucis in Sionskerk te Zeist met Dick Le Mair.
  • Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst te IJsselstein.
  • Kerstconcert in R.K. kerk te Everdingen met gem. koor Da Capo en voc. ensemble Non Solus.

In het verleden hebben we vele concerten georganiseerd met onze (toenmalige) broederkoren Andijker Mannenkoor en het Christelijk Mannenkoor IJmuiden.

De jaarlijkse medewerking aan het Oranjeconcert in de oude Sint Nicolaaskerk in IJsselstein, georganiseerd door de plaatselijke Concertcommissie, is wegens opheffing van die commissie in 2017 voor ons koor helaas verleden tijd.

Hiermee eindigt de historie van C.R.M. Deo Datus. De toekomst ligt voor ons.

Wij hopen dat de lijst van optredens e.d. nog langer zal worden.

En dat ons koor nog veel te horen zal zijn, waarbij u getuige kunt zijn.